Kontakt

Muzeum w Ostródzie
ul. Mickiewicza 22
14-100 Ostróda

tel. 89 646 26 02
email:zamek@muzeumwostrodzie.pl

dyrektor dr Adam Marzewski

 

REGON 511314970

NIP 741-18-66-041

numer konta

 

4 3 1 3 2 0 1 4 7 8 3 0 5 4 7 8 7 0 2 0 0 0 0 0 0 1