Ufundujmy tablicę plebiscytową!

Szanowni Mieszkańcy Ostródy i okolic

 Dnia 11 lipca 2020 r. przypada 100. rocznica Plebiscytu na Warmii i Mazurach. W lipcu 1920 r. mieszkańcy 4 wsi ówczesnego powiatu ostródzkiego zagłosowali w większości za przyłączeniem do Polski. Były to jedyne wsie na Warmii i Mazurach.

Po lewej – budynek, w którym mieściła się w 1920 r. siedziba Mazurskiego Komitetu Plebiscytowego

 W Ostródzie, przy skrzyżowaniu dzisiejszych ulic 11 Listopada i Przechodniej mieściła się siedziba delegatury Mazurskiego Komitetu Plebiscytowego. Fakt ten powinien zostać upamiętniony stosowną tablicą pamiątkową.

 Społeczeństwo Ostródy i Powiatu Ostródzkiego może współuczestniczyć w tym jakże doniosłym jubileuszu. Muzeum w Ostródzie oczekuje na dobrowolne wpłaty mieszkańców, stowarzyszeń, instytucji na konto bankowe: Bank Pocztowy S.A. Nr 43 1320 1478 3054 7870 2000 0001; z dopiskiem: „wpłata na tablicę plebiscytową”.

Z poważaniem

Pracownicy Muzeum w Ostródzie