Oferta edukacyjna

Muzeum w Ostródzie zaprasza dzieci (od 6 lat), uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i liceów do uczestnictwa w lekcjach muzealnych. Sposób prowadzenia zajęć jest dostosowany do wieku uczestników. Istnieje możliwość opracowania tematów zaproponowanych przez nauczyciela (po wcześniejszym uzgodnieniu).
Lekcje muzealne dla grup szkolnych są prowadzone nieodpłatnie, należy jedynie wykupić bilety wstępu – 2zł, nauczyciel jest uprawniony do wstępu bezpłatnego.
Proponowane tematy lekcji:
– Mały muzealnik – co to jest muzeum, historia Ostródy, dawne narzędzia (klasy 0-3).
– Klasyfikacja źródeł archeologicznych i podział źródeł historycznych
– Pradzieje Ostródy i okolic.
– Rozwój przestrzenny Ostródy.
– Prusowie i krzyżacy.
Dodatkowo, w ramach zakupionego biletu istnieje możliwość zwiedzenia aktualnej wystawy czasowej.
Potwierdzenia rezerwacji lub powiadomienie o rezygnacji z lekcji jest obowiązkowe.
Rezerwacji terminów można dokonać:
– telefonując pod numer 89 646 26 02
– za pośrednictwem poczty elektronicznej pisząc na adres muzeum.ostroda@wp.pl
– osobiście, w Muzeum w Ostródzie przy ul. Mickiewicza 22, w Ostródzie

Maksymalna liczebność jednej grupy to 25 osób.
Zapraszamy!