Oferta edukacyjna

Muzeum w Ostródzie zaprasza dzieci (od 6 lat), uczniów szkół podstawowych i liceów do uczestnictwa w lekcjach muzealnych. Sposób prowadzenia zajęć jest dostosowany do wieku uczestników. Istnieje możliwość opracowania tematów zaproponowanych przez nauczyciela (po wcześniejszym uzgodnieniu).
Lekcje muzealne dla grup szkolnych są prowadzone odpłatnie 30 – zł, należy również wykupić bilety wstępu – 3zł, nauczyciel jest uprawniony do wstępu bezpłatnego.
Proponowane tematy lekcji:
– Mały muzealnik – co to jest muzeum, historia Ostródy, dawne narzędzia (klasy 0-3).
– Klasyfikacja źródeł archeologicznych i podział źródeł historycznych
– Pradzieje Ostródy i okolic.
– Rozwój przestrzenny Ostródy.
– Prusowie i krzyżacy.
Dodatkowo, w ramach zakupionego biletu istnieje możliwość zwiedzenia aktualnej wystawy czasowej.

Zapraszamy również na warsztaty bicia monety – szeląga ostródzkiego.
Koszt udziału w warsztatach to 7 zł od osoby.
Każdy uczestnik otrzymuje własnoręcznie wybitego szeląga.
Potwierdzenia rezerwacji lub powiadomienie o rezygnacji z lekcji i warsztatów jest obowiązkowe.
Rezerwacji terminów można dokonać:
– telefonując pod numer 89 646 26 02
– za pośrednictwem poczty elektronicznej pisząc na adres zamek@muzeumwostrodzie.pl
– osobiście, w Muzeum w Ostródzie przy ul. Mickiewicza 22, w Ostródzie

Maksymalna liczebność jednej grupy to 25 osób.
Zapraszamy!