Co nowego2024-05-09T13:56:37+02:00

Wystawa – Pablo Picasso

PICASSOOd 6 czerwca w murach ostródzkiego muzeum będziemy mieli przyjemność [...]

By |4 maja 2024|Categories: Wystawy|Możliwość komentowania Wystawa – Pablo Picasso została wyłączona

Ferie w muzeum

Jakie są cztery, stałe, podstawowe zadania muzealnictwa?

* zbierać

* przechowywać

* badać

* udostępniać

Jednak biegiem czasu cele stawiane przed instytucją muzeum
ulegają przemianie.
Dostrzegamy rozkwit edukacji muzealnej, który ma zapewne związek z dostrzeżeniem korzyści z muzealnego nauczania.
Odbiorcy mają możliwość niecodziennego dotarcia do informacji, poznawania historii, „wielozmysłowego dotykania przedmiotów – rzeczy”, zabytków, a także do bezpośredniego tworzenia ich historycznymi metodami…
Ostródzkie muzeum również stawia na edukację muzealną – przygodę, zabawę ułatwiającą poszerzanie wiedzy i zdobywanie nowych umiejętności. Szczególnie zachęcamy do skorzystania z naszej oferty przygotowanej na zbliżający się okres zimowego wypoczynku!
Zapraszamy rodziny, dzieci, młodzież, grupy szkolne do udziału w naszych zajęciach!

Zapisy pod nr tel. 89 646 32 31

Rok 2023 w Muzeum w Ostródzie

Nowy Rok skłania do planowania i inicjowania nowych przedsięwziąć. Jest też dobrym okresem do podsumowań, analizy działań z minionego czasu.

Zanim wkroczymy w kolejny muzealny etap, podsumujmy częściowo poprzedni.

W 2023 roku, realizując podstawowe działania statutowe przeznaczyliśmy znaczne środki na dalsze zagospodarowanie pomieszczeń zamkowych po ich przejęciu od Centrum Kultury.

Niewątpliwie miniony rok upłynął pod szyldem rozbudowy, remontów, przekształceń i porządkowania sal i obiektów znajdujących się w naszym administrowaniu. Niektóre przedsięwzięcia, te które udało się ukończyć, cieszą już oczy zwiedzających, pozostałe są w trakcie realizacji. Inne ze względów finansowych odłożone są na późniejszy okres.

Pierwszym przedsięwzięciem w 2023 roku był remont
i zagospodarowanie jednego z pomieszczeń znajdujących się na piętrze ostródzkiego zamku. Powstało w nim pomieszczenie socjalne, które
w czasie imprez, koncertów, eventów pełni funkcje garderoby dla zaproszonych wykonawców, artystów czy gości, ale także jest miejscem spotkań służbowych.

Udało się zakończyć remont krużganka, który został zabezpieczony przed zmiennymi warunkami atmosferycznymi.

Zmiana ekspozycji była doskonałą okazją do odświeżenia sali w przyziemiu skrzydła południowego, gdzie prezentowane są wystawy czasowe. Sala uzyskała nowe oświetlenie a usunięcie ekranów ekspozycyjnych uwidoczniło jej gotycki charakter.

Ważną realizacją była gruntowana modernizacja stanowiska obsługi zwiedzających. Powstały nowe regały z oświetleniem, które pozwalają
w pełni wyeksponować muzealne i regionalne wydawnictwa oraz pamiątki z Ostródy.

Kolejnym remontowym przedsięwzięciem było podjęcie decyzji
o zabezpieczeniu środków na remont sceny znajdującej się na zamkowym dziedzińcu. Przygotowanie odpowiedniej dokumentacji projektowej poprzedzonej konsultacjami z wojewódzkim konserwatorem zabytków stanowiło kolejny etap zmierzający do poprawy wizerunku ważnej części obiektu. Wstępne prace zakończyły się usunięciem starej, zniszczonej nawierzchni. Dalsza realizacja przedsięwzięcia możliwa będzie po zdobyciu wsparcia finansowego, o które aktualnie zabiegamy w ramach złożonego projektu. Gwałtowny wzrost cen materiałów budowlanych i usług remontowych uniemożliwił nam samodzielne sfinansowanie remontu sceny. Z nadzieją czekamy na rozstrzygnięcie programu „Infrastruktura kultury” Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, do którego aplikujemy.

W trakcie roku udało się nadać nową odsłonę zamkowej studni. Odnowiony element zamkowego dziedzińca nawiązuje do historycznego wizerunku ważnej średniowiecznej, zamkowej infrastruktury.

Pod koniec roku rozpoczęły się prace mające na celu wymianę podstawy pod makietę miasta przedstawiającą Ostródę z początku XX wieku. Ważny element stałej ekspozycji uzyska nowe usadowienie, które dodatkowo będzie pełnić funkcje magazynowe sklepiku.

Trwa również gruntowna modernizacja ekspozycji i infrastruktury sali wystawowej muzeum. Wymienione zostanie oświetlenia na nowoczesne, energooszczędne i dopasowane do ekspozycji. Instalacja zakupionego monitora multimedialnego, pozwoli wzbogacić wystawę o elementy multimedialne, a w przypadku prelekcji umożliwi uatrakcyjnienie prezentowanych treści. Zadanie można było wykonać dzięki środkom pozyskanym z programu „Infrastruktura kultury” realizowanego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Dofinansowano ze środków ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury  – państwowego Funduszu celowego. Program Infrastruktura Kultury.

Zapraszamy Państwa do odwiedzin muzeum i zapoznania się
z zachodzącymi zmianami.

 

 

Zapraszamy do zwiedzania wystawy pokonkursowej „Ostródzkie Wrota”. Ekspozycja dostępna jest w godzinach pracy muzeum do końca stycznia 2024 roku.

 

 

 

 

OSTRÓDA ROZWIJA WSPÓŁPRACĘ MIĘDZYNARODOWĄ

W dniach 29 czerwca – 2 lipca bieżącego roku w Ostródzie przebywały delegacje samorządowe z Osterode am Harz (Niemcy), Taurage (Litwa) oraz Auxonne (Francja).

W trakcie wizyty odbyła się seria spotkań w mieszanej formule, w ramach których przedstawiciele poszczególnych samorządów rozmawiali głównie na tematy związane z wymianą i współpracą kulturalną. Wymiana doświadczeń na temat rozwiązań stosowanych w samorządach stanowiła także istotną część spotkań. Miasta zaangażowane w spotkania przystąpiły do rozmów na temat przedsięwzięcia koordynowanego przez Ostródę, którego głównym celem jest stworzenie Festiwalu łączącego dorobek kulturalny wszystkich 4 miast (Ostródy, Osterode am Harz, Taurage, Auxonne), a który docelowo organizowany byłby corocznie przy czynnym zaangażowaniu wszystkich zainteresowanych.

Wizyta zagranicznych partnerów to kontynuacja wspólnych prac i rozmów, które miały miejsce w roku bieżącym podczas wizyt ostródzkiej delegacji zarówno na Litwie, we Francji, jak również w Niemczech.

Organizacja wizyty przedstawicieli z miast partnerskich, w ramach projektu KULTURA BEZ BARIER, współfinansowana była przez Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego w ramach Konkursu WM dla WM 2023. Na podstawie czerwcowo-lipcowych rozmów partnerskich wypracowana został matryca programowa Festiwalu 4 Kultur.

Kolejne rozmowy związane z organizacją Festiwalu 4 Kultur prowadzone były w Ostródzie w dniach 7 – 10 września. Ustalono w nich m.in. że pierwsza edycja koncertów w ramach Festiwalu 4 kultur zorganizowana zostanie w Ostródzie.

Go to Top