Plebiscyt 1920 w powiecie ostródzkim. Wygrani i Przegrani.

Muzeum w Ostródzie
zaprasza na uroczyste odsłonięcie
tablicy pamiątkowej w miejscu siedziby
Mazurskiego Komitetu Plebiscytowego
w 100. rocznicę plebiscytu
w dniu 11 lipca 2020 r.,
o godz. 14:30
na ul. 11 listopada 5
(skrzyżowanie z ul. Przechodnią)
 oraz na
otwarcie wystawy
PLEBISCYT 1920
WYGRANI I PRZEGRANI
w dniu 15 lipca 2020 r.,
o godz. 18:00
w Muzeum w Ostródzie