Szeląg ostródzki

Zapraszamy do zakupu lub własnoręcznego wybicia szeląga ostródzkiego. Nasza pamiątkowa moneta nawiązuje do szeląga krzyżackiego będącego jednym z podstawowych środków płatniczych w średniowiecznej Ostródzie.
Na awersie widnieje herb Ostródy ukazujący rycerza na koniu walczącego ze smokiem, w otoku napis: Muzeum w Ostródzie szeląg ostródzki.
Rewers stanowi tarcza zakonu krzyżackiego i napis
w otoku gotykiem MONETA DNORUM PRUC (jest to legenda z szeląga wielkiego mistrza Pawła von Russdorfa /1422-1441/).

Koszt zakupu lub własnoręcznego wybicia wynosi 7 zł. Zapraszamy w godzinach pracy muzeum. Bicie monety dla  grupy ponad 10 osobowej po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu.