Zapraszamy do zapoznania się i do zakupu naszych wydawnictw.

Średniowieczne założenia obronne powiatu ostródzkiego: http://muzeumwostrodzie.pl/wp-content/uploads/2020/09/HoffmannMackiewicz.pdf

Gustaw Gizewiusz 1810-1848: http://muzeumwostrodzie.pl/gizewiusz_spis/

Ostródzki Przegląd Historyczny Tom 1: http://muzeumwostrodzie.pl/wp-content/uploads/2019/12/oph_1.pdf

Ostródzki Przegląd Historyczny Tom 2: http://muzeumwostrodzie.pl/oph_2_2016/

Ostródzki Przegląd Historyczny Tom 3: http://muzeumwostrodzie.pl/oph_3_2017/

Ostródzki Przegląd Historyczny Tom 4: http://muzeumwostrodzie.pl/oph_4_2018/

Ostródzki Przegląd Historyczny Tom 5: http://muzeumwostrodzie.pl/wp-content/uploads/2021/12/OPH5.pdf

Szkice z dziejów Ostródy i okolic: http://muzeumwostrodzie.pl/szkice-3/

Rozważania na temat jedności, czystości i wolności nauki, wewnątrz kościoła i ponad nim, co w tym względzie jest konieczne: http://muzeumwostrodzie.pl/wp-content/uploads/2019/12/GizewiuszRozwazania.pdf

Dzieje Ostródy: http://muzeumwostrodzie.pl/wp-content/uploads/2019/12/GizewiuszRozwazania.pdf

Portret modny czy tradycyjny: http://muzeumwostrodzie.pl/wp-content/uploads/2019/12/Portret.pdf

Bitwa pod Grunwaldem. Ikonografia i ideologia: http://muzeumwostrodzie.pl/wp-content/uploads/2019/12/Grunwald.pdf

Religia i polityka w świecie antycznym: http://muzeumwostrodzie.pl/wp-content/uploads/2019/12/Religia.pdf

Siedem wieków dziejów miasta: http://muzeumwostrodzie.pl/wp-content/uploads/2020/02/Siedem_wiekow-skompresowany.pdf

Ostródzki Przegląd Historyczny Tom 6: http://muzeumwostrodzie.pl/wp-content/uploads/2023/02/OPH-6-spis.pdf