Biwak wojsk napoleońskich

Impreza plenerowa „Biwak wojsk napoleońskich w Ostródzie”, organizowana na przełomie czerwca i lipca na terenie zamku ostródzkiego, łączy w  sobie cele kulturalne, edukacyjne, rekreacyjne służące ożywieniu  lokalnej historii miasta Ostródy oraz wzmocnieniu tożsamości  regionalnej. Wydarzenie upamiętnia pobyt Napoleona na zamku w Ostródzie  (21.02-01.04.1807). Bonaparte założył tam swój sztab dowodzenia i  stamtąd wychodziły cesarskie rozkazy do podległych mu wojsk. Okres ten  był jednym z etapów prowadzących do odtworzenia polskiej państwowości w  postaci utworzenia Księstwa Warszawskiego. 

 

Zakres działań obejmuje organizację miejskiego eventu historycznego z udziałem około 100  rekonstruktorów. W projekcie planujemy pokaz uroczystego wjazdu  Napoleona, parady wojskowe, pokazy artyleryjskie, inscenizacje potyczek,  pokaz medycyny, mody, jak również naukę tańców epokowych, warsztaty rzemiosła, a także wspólną zabawę z muzyką i tańcem. Piknik zyska międzynarodowy charakter dzięki obecności gości nie tylko z Polski, ale również z Francji, co jest wynikiem dołączenia miasta Ostródy do stowarzyszenia Marque Ville Imperiale w 2023 roku, skupiającego miasta upamiętniające epokę napoleońską. Realizacja wydarzenia jest odpowiedzią na zgłaszane przez mieszkańców Ostródy potrzeby wzmacniania ich tożsamości i przywiązania do wspólnego dziedzictwa, poprzez aktywne uczestnictwo w odtwarzaniu ważnych fragmentów historii miasta.

 

Co roku impreza gromadzi setki obserwatorów. Około tysiąca bezpośrednich uczestników bierze udział w tym barwnym trzydniowym, plenerowym wydarzeniu. Prelekcje, pokazy, warsztaty, inscenizacje wojskowych potyczek upamiętniają pobyt Napoleona Bonaparte w mieście – w okresie  poprzedzającym utworzenie państwa  polskiego w okresie zaborów.

W trakcie wydarzenia przybliżana jest historia, uświadamiane zostaje dziedzictwo związane z poczuciem dumy wynikającej z procesu odtwarzania polskiej państwowości w czasach zaborów. Ta żywa lekcja historii pozwala przenieść się jej uczestnikom do czasów kluczowych dla narodowej przeszłości. To także spotkanie z kulturą, tradycją i społecznymi relacjami pierwszej dekady XIX wieku panującymi na tym terenie. Interakcja rekonstruktorów z obserwatorami eventu pozwala na bezpośredni udział w wydarzeniu oraz wspólną udaną zabawę. 

Kampania Napoleona 1806 – 1807 w Prusach Wschodnich, to wyjątkowy czas. Prowadzenie działań wojennych, kierowanie cesarstwem, tworzenie pierwszych taborów i konieczność sprostania oczekiwaniom Polaków, to główne problemy Cesarza Francuzów. Realizowane widowisko pozwala przybliżyć te historyczne uwarunkowania. Dzieci, młodzież i dorośli mogą w sposób bezpośredni poczuć klimat omawianej epoki. 

Rozwój polsko-francuskiej współpracy związanej z przystąpieniem Ostródy do Stowarzyszenia Marque Ville Imperiale – miast kultywujących dziedzictwo epoki napoleońskiej przyczynia się do wzrostu zainteresowania nie tylko samym Napoleonem, ale także rolą, jaką odegrał w czasie swojego krótkiego, ale intensywnego pobytu w Ostródzie.  

 

Film upamiętniający widowisko przygotowane i zrealizowane przez ponad setkę rekonstruktorów w 2023 roku, można obejrzeć tutaj