Stanowisko w okolicach Zalewa, na którym został odkryty i przekazany do naszego muzeum skarb 86 rzymskich denarów, w latach 2016–2018 zostało objęte sondażowymi badania archeologicznymi. Badaniami kierował Łukasz Szczepański, archeolog zatrudniony w Muzeum w Ostródzie. W ich efekcie pozyskano dodatkowych 18 denarów: po jednym denarze Wespazjana, Trajana, Lucjusza Verusa, Kommodusa i Sabiny, po dwa denary Hadriana, Marka Aureliusza i Lucilli oraz Sześć denarów Antoninusa Piusa. W związku z powyższym skarb liczy obecnie 104 monet i prezentowany jest w pełnej okazałości. Poza wymienionymi monetami archeolodzy odkryli jeszcze Sześć fragmentów ceramiki z okresu wpływów rzymskich (prawdopodobnie od dwóch różnych naczyń). Stanowisko, na którym zarejestrowano skarb pozbawione jest intensywnych śladów osadnictwa co może wskazywać na ukrycie skarbu po strefą stałego zamieszkania.