Zapraszamy do zakupu lub własnoręcznego wybicia repliki szylinga bitego dla Prus Wschodnich i Prus Zachodnich, za panowania Fryderyka Wilhelma III.

Koszt zakupu lub własnoręcznego wybicia wynosi 10 zł. Zapraszamy do zakupu w godzinach pracy muzeum. Bicie monety po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu.