Wystawy stałe

Wystawa „Z dziejów Ostródy i okolic”

Na ekspozycję tę składają się zabytki związane z przeszłością ziemi ostródzkiej, od epoki wspólnoty pierwotnej do czasów nam współczesnych. Na uwagę zasługują dwie makiety ukazujące rozwój przestrzenny miasta. Pierwsza z nich przedstawia zabudowę Ostródy w XVI w., w układzie jaki uzyskało miasto wraz z lokacją średniowieczną. Drugi, znacznie większy model, przedstawia rozwój przestrzenny Ostródy u progu wieku XX. Porównanie obydwu tych makiet pozwala na zrozumienie trendu rozwojowego charakterystycznego dla drugiej poł. wieku XIX, ale pokazuje też zmiany w układzie rynku po wielkim pożarze miasta z 1788 r. Zwrócić też należy uwagę na kolekcję ceramiki i broni z okresu średniowiecza oraz przedmioty użytku codziennego z XIX i XX w. Obok tego prezentowane są zabytki pochodzące z wykopalisk archeologicznych prowadzonych na terenie zniszczonego pod koniec II wojny światowej ratusza. Całość dopełniają pocztówki z widokami Ostródy przedwojennej, m.in. nieistniejących już zabudowań rynku staromiejskiego.

Wystawa „Napoleon w Ostródzie”

Spośród lokatorów ostródzkiego zamku, którzy zapisali się w historii najczęściej wspominany jest Napoleon Bonaparte.
Od 21 lutego do 1 kwietnia 1807 roku kwaterował on na naszym zamku prowadząc równolegle kampanię pruską I wojny polskiej. Cesarz zajmował pokój na pierwszym piętrze północnego skrzydła. Z odległej Ostródy administrował cesarstwem i decydował o realiach ówczesnej polityki…
Wystawa „Napoleon w Ostródzie” przybliży zwiedzającym zasygnalizowane zagadnienie.