8 lutego 2024 r. odbyła się pierwsza odsłona Zamkowych spotkań z historią. Gościem inauguracyjnego wykładu pt. „Archeologia lotnictwa w polskich muzeach historyczno wojskowych” był Paweł Pawłowski – historyk wojskowości, muzealnik, menadżer i animator kultury, regionalista, pilot i przewodnik turystyczny.

Autor i temat spotkania zgromadził w gotyckiej sali ostródzkiego zamku liczną publiczność.

Zasadniczym zagadnieniem poruszonym podczas wykładu było wskazanie odmienności w dwóch podobnie brzmiących gałęziach archeologii: archeologii lotniczej i archeologii lotnictwa.

Archeologia lotnicza, jak wskazał Paweł Pawłowski, polega na obserwacji i dokumentacji powierzchni ziemi z powietrza ze statków powietrznych w celu wykrycia pozostałości dawnych kultur i wymarłych cywilizacji.

Archeologia lotnictwa natomiast to badania archeologiczne mające na celu odnajdowanie, dokumentowanie i zachowanie obiektów oraz miejsc ważnych dla historii lotnictwa.

Zagadnienia uzupełnione zostało o prezentację i opis fotografii prezentujących wystawy poświęcone archeologii lotnictwa („Archeologia lotnicza / Archeologia lotnictwa” w Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie; wystawa stała w Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie).

Przedstawione zostały również spektakularne odkrycia w ramach działań archeologii lotnictwa (wydobyty z Bałtyku wrak samolotu Douglas A-20 na wystawie Archeologia lotnictwa w Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie; Wydobyty z Bałtyku fragment silnika ze śmigłem z samolotu Mitchell B-25 w Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni).

Podczas spotkania została zaprezentowana publikacja pt. Archeologia lotnicza. Archeologia lotnictwa (wydana w czerwcu 2023 r. autorstwa Zbigniewa Kobylińskiego i Pawła Pawłowskiego), która szerzej opisuje podejmowany temat.

Kolejnym zagadnieniem poruszonym podczas spotkania był projekt „Archeoflyers” zainicjowany przez autora wykładu.

Główne założenie podjętego działania to wykonanie tematycznego rejestru dziedzictwa techniki lotniczej, w tym znalezisk wraków statków powietrznych podczas zrealizowanych prac eksploracyjnych i badań terenowych.

Zasadniczym celem realizowanego projektu „Archeoflyers” jest upowszechnianie dziedzictwa techniki lotniczej i popularyzowanie historii lotnictwa.

Ostatnim elementem spotkania był wernisaż Wędrownej wystawy: Małe muzea, opracowanej przez Fundację Ari Ari – organizatora Forum Małe Muzea – Fedracja (listopad 2023), podczas którego pracownikom muzeum udało się nawiązać kontakt z Panem Pawłowskim i zaprosić na wykład w ostródzkim zamku.

Zapraszamy do śledzenie naszej strony internetowej i portali społecznościowych, na których już wkrótce pojawi się informacja o kolejnych odsłonach Zamkowych spotkaniach z historią.