Wydawnictwa

Zapraszamy do zapoznania się i do zakupu naszych wydawnictw.

Gustaw Gizewiusz 1810-1848: http://muzeumwostrodzie.pl/gizewiusz_spis/

Osródzki Przegląd Historyczny Tom 2: http://muzeumwostrodzie.pl/oph_2_2016/

Osródzki Przegląd Historyczny Tom 3: http://muzeumwostrodzie.pl/oph_3_2017/

Osródzki Przegląd Historyczny Tom 4: http://muzeumwostrodzie.pl/oph_4_2018/

Szkice z dziejów Ostródy i okolic: http://muzeumwostrodzie.pl/szkice-3/